Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre l’empadronament de persones menors


18/05/2022