Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre l’atenció a la ciutadania


19/05/2022