Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre l’adjudicació de places escolars


19/05/2022