Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la tramitació d’una retrocessió d’un nínxol


18/05/2022