Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la tramitació d’un expedient sancionador


18/05/2022