Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la publicació de dades de caràcter personal en els processos de selecció


18/05/2022