Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la protecció de la legalitat urbanística


18/05/2022