Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la manca de resolució d’un recurs


18/05/2022