Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la manca de resolució d’un recurs d’alçada


18/05/2022