Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la manca de neteja de parterres públics


19/05/2022