Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la gestió de l’espai públic


19/05/2022