Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la contaminació acústica generada en un concert al Parc de la Guineueta


18/05/2022