Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre la caducitat d’un dret funerari


18/05/2022