Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre gestió i recaptació


19/05/2022