Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre empadronament


18/05/2022