Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)


18/05/2022