Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre el dret d’accés a la informació pública


19/05/2022