Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre el contracte laboral de la prestació d’un servei municipal


19/05/2022