Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre dos expedients sancionadors erronis


18/05/2022