Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre disciplina urbanística


18/05/2022