Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre atenció a la ciutadania


18/05/2022