Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (sol·licitud de canvi de referent social)


3/06/2022