Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat per l’atenció rebuda a un CSS)


13/06/2022