Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat per la manca de suport)


13/06/2022