Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat amb la manca d’informació facilitada)


3/06/2022