Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat amb la gestió d’uns desperfectes)


13/06/2022