Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat amb el Servei d’Atenció Domiciliària – SAD)


3/06/2022