Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Seguretat i convivència (tramitació de diversos procediments sancionadors)


13/06/2022