Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Seguretat i convivència (requeriment d’actuació de la Guàrdia Urbana)


13/06/2022