Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a obres del clavegueram


18/05/2022