Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Mobilitat (queixa per la obertura de portes en una estació de metro)


13/06/2022