Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Medi ambient i salut pública (mal d’estat d’una àrea d’esbarjo per a gossos)


3/06/2022