Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Llicències i activitat econòmica (tramitació d’una llicència de bar amb caràcter excepcional)


3/06/2022