Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Llicències i activitat econòmica (molèsties ocasionades per una activitat econòmica)


13/06/2022