Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Llicències i activitat econòmica (molèsties denunciades per la instal·lació d’una xemeneia d’un bar)


3/06/2022