Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Llicències i activitat econòmica (instal·lació d’una antena de telefonia mòbil)


3/06/2022