Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal (sanció durant la Covid-19)


13/06/2022