Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal (sanció de trànsit)


13/06/2022