Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda Municipal (disconformitat amb un expedient de disciplina viària)


3/06/2022