Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal (bonificacions per a la pràctica esportiva en CEM)


13/06/2022