Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Habitatge (sol·licitud d’habitatge per emergència social)


3/06/2022