Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Habitatge (problema de convivència en una finca gestionada per l’IMHAB)


3/06/2022