Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Habitatge (manca de resposta municipal)


3/06/2022