Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Habitatge (habitatge posat a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social)


3/06/2022