Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Habitatge (disconformitat amb un tràmit vinculat a l’IMHAB)


3/06/2022