Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Habitatge (disconformitat amb el temps d’espera per a un nou habitatge)


3/06/2022