Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a gestió tributària


18/05/2022