Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Funció pública (manca de resposta municipal a una reclamació de drets econòmics)


31/05/2022