Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Funció pública (manca de resolució d’un recurs en un procés de selecció de personal)


3/06/2022