Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Espai públic (ús intensiu de l’espai públic)


31/05/2022